Podcast

Głównym celem podkastu Doświadczenie psychoterapii jest promowanie idei dobrych relacji – mogą to być dobre relacje ze sobą, z bliskimi, z innymi ludźmi, z naturą, kulturą czy Wszechświatem. Dobre relacje to jeden z celów doświadczania psychoterapii – zarówno z perspektywy psychoterapeuty/ki jak i pacjenta/ki.

Plan jest taki, że każdy odcinek poświęcony będzie jakiemuś tematowi a oprócz tego pojawiać się będą dwa „stałe elementy programu”. Pierwszy z nich to segment poświęcony doniesieniom naukowym z obszaru psychologii. Drugi to sylwetka psychoterapeuty/ki, w formie swoistego kwestionariusza.

W tym miejscu znajdziesz listę wszystkich odcinków.